Advertisement

Game 18+ Our Red String v0.4 Final | TunTienSinh

Game 18+ Our Red String v0.4 Final | TunTienSinh

Link tải game 18+ 


Download (138MB)Một số hình ảnh về gameGiới thiệu về game

Bạn chơi cả Ian và Lena vì bạn sẽ đưa ra những lựa chọn ảnh hưởng đến cốt truyện của họ theo nhiều cách có ý nghĩa. Khi khám phá thế giới ORS, bạn sẽ đối mặt với cơ chế trắc nghiệm, mạch truyện phân nhánh, chiều sâu và sự tiến hóa của nhân vật.

Video trải nghiệm game